Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı : 2 Sayfalar 317 - 330 2019-07-01
REVISITING COST STICKINESS: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING FIRMS QUOTED ON İSTANBUL STOCK EXCHANGE
MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
Mehmet Emin KARABAYIR
11 261

Anahtar Kelimeler

Alavinasab, S. M., Mehrabanpour, M. R. ve Ahmadi, A. (2017). The effect of economic growth on cost stickiness in Tehran Stock Exchange. International Journal of Finance and Accounting, 6(3), 87-94.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Bölüm Sayı
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6953-2468Yazar: Mehmet Emin KARABAYIR (Sorumlu Yazar)Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet Emin KARABAYIR