Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasi istikrarsizlik ve ekonomik performans: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu çalışma, Johansen (1988) eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli (HDM) testlerini kullanarak 1987-2007 yılları arasıda Türkiye’de siyasi istikrarsızlık ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Eşbütünleşme analizi, siyasi istikrarsızlık ve gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) arasında uzun dönemli bir ilişkiye işaret etmektedir. Buna ek olarak, Hata Düzeltme Modeli (HDM) gayri safi yurt içi hâsıladan siyasi istikrarsızlığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationship between political instability and Gross Domestic Product (GDP) in Turkey, covering the period 1987-2007 using Johansen (1988) cointegration and Error Correction Model (ECM) tests. The result of the cointegration analysis indicates that there is a long-run relationship between gross domestic product (GDP) and political instability. Additionally, the Error Correction Model suggests an uni-directional causal relationship from Gross Domestic Product (GDP) to political instability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :