Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyahat acnta yöneticilerinin destinadyon marka imajı algıları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Destinasyonun etkin bir biçimde pazarlanabilmesi için, markanın en önemli bileşeni olan marka imajının da sürekli kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. iç ve dış hedef kitlelerin destinasyonları nasıl algıladığı ancak bu Ģekilde anlaĢılabilir ve dinamik tutulabilir. iç hedef kitle olarak ifade edilen ve destinasyonları pazarlama görevinin önemli bir kısmını üstlenen seyahat acentalarının destinasyon marka imajı algılarının belirlenmesi de bu nedenle önemli olmaktadır. Bu çalışmada A grubu merkez şube seyahat acenta yöneticilerinin marka imajı algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta A grubu seyahat acenta yöneticilerin destinasyon marka imajı algılarında önceliği, insan ve coğrafi konum özellikleri, memnuniyet ve deneyim ve aktivite ve etkinliklere verdikleri belirlenmiĢtir.

Özet İngilizce :

In order to market destination effectively, it is necessary to control and manage brand image continuously, which is one of the most important components of brand. This is the only way to understand how internal and external target massive perceive the destinations and keep it dynamic. It is therefore important to determine perceptions of travel agents for destination brand image because the travel agents undertake important part of destination marketing mission and they are described as internal target massive. In this study, the brand image perceptions of group A central office travel agency managers are investigated. As a result, destination brand image perceptions priorities of group A travel agency managers are described as people and geographic position properties, satisfaction and experience, activity and facilities

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :