Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayileşmenin bölgesel yığılması ve komşu illerin büyümesi gelir farklılıklarını artırır mı? türkiye için bir beta yakınsama analizi

Yazar kurumları :
mukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Faültesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi2<
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sanayileşmenin belirli bölgelerde yığılması ve komşu illerin büyümesinin, iller arasındaki gelir farklılıklarına etkisi, iki çelişen hipotez çerçevesinde ("yayılma etkisi" ve "geri bırakma etkisi") araştırılmaktadır. Öncelikle Türk imalat sanayindeki yığılma katsayıları üretim, katma değer ve istihdam verileri kullanılarak Herfindahl Endeksi, Gini Katsayısı ve Lokasyon Oranı yöntemleriyle hesaplanmış, daha sonra iller arasındaki beta yakınsama, panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. 73 il arasında yapılan analiz sonuçları, zamanla iller arasındaki gelir farklılıklarının azaldığını, yığılmanın bu süreci yavaşlattığını fakat komşu illerin büyümesinin bu süreci hızlandırdığını göstermiştir. Daha homojen bir grup olan 7 coğrafi bölge alt örneklemlerinde yapılan analizlerde ise, bölge içindeki belirli illerin sanayileşmesinin yakınsamayı olumlu etkilediği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of agglomeration economies and growth of neighbours on regional income disparities are investigated by testing two challinging hypotheses ("spread effect" and "backwash effect"). Initially, Herfindahl Index, Gini Coefficient and Location Quotient are calculated for Turkish manufacturing industries in each province by using the production, value added and employment data; then Beta convergence analysis is done by panel data estimation. Estimation results for 73 provinces reveal that income disparities decrease by time, agglomeration slows down convergence process while growth of neighbours promotes convergence. When the Beta analyses are repeated for relatively more homogeneous 7 regions, agglomeration is found to influence convergence positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :