Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık hizmetleri talebi: erzurum ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık hizmetleri sektörü gelişme potansiyeli geniş olan bir sektördür. Her bireyin sağlık hizmetleri ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olması, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların toplumsal refah için kullanılan kaynakların önemli bir bölümünü teşkil etmesi ve dışsallıkları çok yüksek olan bir sektör olması nedeniyle bu sektöre olan talebin araştırılması önem arz etmektedir. Sektörün bu önemine istinaden hazırlanan çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinin talebinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda anket verileri kullanılarak sağlık hizmetleri talebini içeren bir logit modeli SPSS ve LIMDEP paket programları ile tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda tüketicilerin sağlık hizmeti talep etme olasılıklarının gelir, yaş ve ailedeki birey sayısı ile doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik faktörler, sağlık personelinin tutum ve davranış ile hastanelerin fiziksel ortamı gibi grup değişkenlerinin ortalaması 0,05 anlamlılık düzeyinde genel ortalamadan istatistiki açıdan anlamlı derecede farklı olduğu tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The sector of health services is a sector with a high potential of improvement. Given that every individual is likely to come across health services and that the resources shared for health services constitute a high rate of the resources shared for social welfare and since it is a sector with high externalities, it is of great importance to research the demand for this sector. The aim of this study, in line with the importance of this sector, is to determine the factors affecting the demand for health services. For this purpose, we estimate a logit model of demand for health services with SPSS and LIMDEP package softwares using the survey data. Our analysis suggests that the probability of the consumers' demand for health services is positively related to the income, age and the number of the individuals in a family. It is also found that the average of the group specific variables, i.e. the economic factors, the attitudes and behaviors of the medical officials and the physical environments of the hospitals are significantly different from the general average in statistical terms at 0.05 level of significance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :