Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet üstünlüğü sağlamada iç denetim ve insan kaynakları yönetiminin stratejik ortaklığı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde; yeni rekabetçi piyasaların oluşumu, karar verme sürecinin kısalması, tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme olgusu; firmaların, rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri açısından atılımcı olmaları zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada genel olarak iç denetim ve insan kaynakları yönetimi kavramları hakkında bilgiler verildikten sonra iç denetim ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik ortaklığının işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamasındaki etkisi incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays; the concept of globalization arose with the formation of new competitive markets, shortening of the decision making process, evolving of the consumer’s habits and the transition to the informative society caused to the companies being initiative units by having competitive advantage against their rivals. In this study, it is examined that how the strategic partnership between internal auditing and human resources management concepts influence the business’s competitive advantage besides the giving information in general interested with internal auditing and human resources management.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :