Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Product differentiation and the irrelevancy of input prices for make-or-buy decisions

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kansas State University, Department of Statistics1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Mandatory network unbundling is perhaps one of the foremost topics in regulatory economics today. The concept has crucial importance in the deregulation of many previously regulated industries including telecommunications, gas, electricity and railroads. Moreover, the topic has emerged as one of the more prominent issues associated with the implementation of the 1996 Telecommunication Act in the United States. Upon initial examination, establishing the correct costing standards and/or determining the correct input prices would seem important for sending the correct price signals to the entrants for their efficient make-or-buy decisions. However, Sappington uses a standard Hotelling location model to show that input prices are irrelevant for an entrant's make or buy decision. In this study, we show that this result is closely related to the specific conditions of the Hotelling framework. Specifically, it is shown that input prices are irrelevant when firms produce homogeneous products, but are relevant for make-or-buy decisions when the entrant and incumbent produce differentiated products under Bertrand price competition framework. These results suggest that, in general, it is important for regulators to set correct prices in order to not distort the entrants' efficient make-or-buy decisions.

Özet İngilizce :

Zorunlu ağ ayrıştırılması, günümüzde regülasyon ekonomi-sinin belki de en önde gelen konularından biridir. Kavram telekomünikasyon, gaz, elektrik ve demiryolları dahil olmak üzere çok sayıda önceden düzenlemeye tabi endüstrinin deregü-lasyonunda çok büyük öneme sahiptir. Ayrıca, konu, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1996 Telekomünikasyon Yasası'nın uygulanmasına bağlantılı olarak, daha bilinir meselelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. İlk incelemede doğru maliyet standartların oluşturulması ve/veya doğru girdi fiyatlarının belirlenmesi, piyasaya yeni giren firmalara verimli yapma-veya-satın alma kararları için doğru fiyat sinyalleri göndermek açısından önemli gibi görünmektedir. Ancak, Sappington piyasaya yeni giren bir firmanın yapma-veya-satın alma kararına ilişkin girdi fiyatlarının ilgisizliğini göstermek için standart Hotelling lokasyon modelini kullanmıştır. Bu çalışmada, bu sonucun Hotelling çerçevesinin özel koşulları ile yakından ilgili olduğunu gösterdik. Spesifik olarak, firmalar homojen ürünler ürettiklerinde girdi fiyatlarının ilgisiz olduğu, fakat yeni giren firma ve yerleşik firma farklılaştırılmış ürünler ürettiklerinde yapma-veya-satın alma kararları için girdi fiyatlarının ilgili olduğu Bertrand fiyat rekabeti çercevesinde gösterilmiştir. Bu sonuçlar genel olarak düzenleyici kurumların (regülatörlerin) piyasaya yeni giren firmaların verimli yapma-veya-satın alma kararlarını bozmamak için doğru fiyatlar belirlemesinin önemli olduğunu ileri sürmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :