10. Yıl Özel Sayı sı
SİBER SALDIRILAR, SİBER GÜVENLİK DENETİMLERİ VE BÜTÜNCÜL BİR DENETİM MODELİ ÖNERİSİ
CYBER ATTACKS, CYBER SECURITY AUDITS AND AN INTEGRATED AUDIT MODEL PROPOSAL
Mahmut Sami ÖZTÜRK

16 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

4. ICAFR'17
Mahmut Sami ÖZTÜRK