Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans bazlı ücretlendirme sistemi yoluyla çalışanların gelişimi: mavi yakalılara yönelik bir vaka çalışması, constar - türkiye

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerde çalışanların gelişimi için yapılan uygulamalar giderek artmaktadır. Çalışanların örgüte bağlılıklarının arttırılması, çalışan ve örgüt performansının arttırılması, potansiyel çalışanların örgüte çekilmesi yanında çalışanların iş tatminlerinin ve motivasyonlarının sağlanması için bu tür uygulamalar yapılmaktadır. Ancak çalışanların bu uygulamalara zorunlu katılımları ulaşılmak istenen hedeflerde sapmalara yol açmaktadır. Bu nedenle bu tür çalışmaların çalışanların zorunluluk hissetmeyecekleri şekle sokulması ve hem örgüt hem de çalışan için kazançlı hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Performans bazlı ücretlendirme çalışan gelişiminin sağlanmasında araç olarak kullanılabilecek uygulamalardan biridir. Bu çalışmada performans bazlı ücretlendirme ile çalışan gelişiminin sağlandığı bir vaka çalışması ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

Employee development applications are gradually rising in organizations. Beside increasing employee retention, employee performance, organizational performance and attracting potential employees, these applications are used to increase job satisfaction and motivation. The obligatory participation of employees on these applications causes swerves on targets. For this reason this kind of applications should be transformed to get achievements both for organizations and employees. Performance related pay can be used as a tool for employee development. In this study a case study on performance related pay system securing employee development is presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :