Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakendecilikte büyük alışveriş merkezleri ve tüketicilerin büyük alış veriş merkezleri ile ilgili tutumlarını tespit etmeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin, perakende alışverişlerden edindiği tecrübeler, tüketici ile perakendeci arasında oluşacak kontağı olumlu yada olumsuz yönde etkileyecektir. Şöyle ki perakendeci ile önceki satın alma tecrübelerinden tatminle ayrılan müşteriler ileride daha istekli alışveriş yapabilecekler, tersine olumsuz tecrübeler edinmiş müşterilerse perakendeci ile arasına engeller koyacaklardır. Ayrıca, perakendecilerin karşılaştığı en büyük engellerden bir diğeri de, alışveriş sırasında tüketicilerin bulundukları ortamdan sıkılmadan alışverişlerini yapabilmeleridir. Bu ortamda büyük alışveriş merkezleri tüketici ve perakendeciler arasında pek çok sorunun aşılmasını sağlayacak yükselen bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, perakendecilik ve alışveriş merkezleri ve tüketicilerin bunlar hakkındaki durumlarını mevcut literatüre ve yapılan araştırmaya dayanarak açıklamaktır. Çalışma birincil ve ikincil kaynaklara dayalı olarak hazırlanmıştır. Araştırma kısmında tüketicilerin alışveriş merkezlerinden beklentileri ve tutumlarına ilişkin keşifsel araştırma çerçevesinde anket yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The total retail experience includes all the elements in retail offering that encourage or inhibit consumers during their contact with the retailer. One of the biggest challenges for today’s retailer is generating customer “excitement” because many people are bored with shopping or have little time for it. In this atmosphere shopping malls are the raising establishments of retailing. This paper aims to expose retailing and shopping malls via reviewing the existing literature. Primary and secondary resources developed the backbone of the study. Theorical and empirical data had been scanned in the existing literature. Available books, articles, research reports, magazines, internet were used to create this theorical framework. Primary data were collected via questionnaire for exploratory research.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :