Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pension reform in an overlapping model with multiple social security systems

Yazar kurumları :
Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Economics1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Primarily due to financial sustainability problems, social security reforms have been on the policy agenda of both developed and developing countries for the last decade. Turkish social security system has also been reformed from 1999 to 2008. One aim of this reform is the convergence of social security institutions through convergence of social security parameters. The aim of this study is to analyze the effects of social security parameter convergence, through a replacement rate shock. Research literature on the subject tends to use overlapping generations (OLG) models with single representative household and presents reforms as shock to the constructed model. In order to broadly represent the Turkish social security system, this study presents an OLG model with three separate social security institutions where the heterogeneity is through different benefit payments and contribution rates. Convergence across various institutions is enabled by a replacement ratio shock. This parametric reform is similar to the institutional convergence aimed by the Turkish social security reform. The study concludes by discussing steady state results, model dynamics and implications on Turkish social security reform.

Özet İngilizce :

Özellikle finansal sürdürülebilirlik sorunlarından dolayı sosyal güvenlik reformları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin politika gündemlerinde yer almaktadır. Türk sosyal güvenlik sistemi de 1999'dan 2008'e reform sürecinden geçmiştir. Bu reformun bir amacı, sosyal güvenlik parametrelerini yakınsatarak sosyal güvenlik kurumlarını yakınsatmaktır. Bu çalışmanın amacı, bir bağlama oranı şoku ile sosyal güvenlik parametresi yakınsamasının etkilerini incelemektir. Konu ile ilgili akademik yazın, tek temsili hanenin olduğu ardışık nesiller modelini kullanır ve reformları inşa edilen modele şok olarak tanımlar. Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini genel olarak temsil edebilmek için bu çalışmada üç farklı sosyal güvenlik kurumunun olduğu bir ardışık nesiller modeli sunulmuştur. Kurumların farklılığı katkı ve bağlama oranları farklılaştırılarak sağlanmıştır. Kurumlar arası yakınsama bağlama oranı şokları ile sunulmuştur. Bu parametrik reform, Türkiye'de sosyal güvenlik reformu ile hedeflenen yakınsamanın kapsamındadır. Çalışma; denge durumu sonuçlarının, model dinamiklerinin ve Türkiye'deki reform ile elde edilen imaların tartışmasıyla sonlanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :