Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel marka üretiminde üretici perakendeci ve bağımlılığının işbirliği süreç ve performansa etkileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Özel markaların Türkiye’de özellikle son on yılda gösterdiği ciddi büyüme ve taşıdığı ekonomik önem dikkatleri, özel markaların üreticiler için yararlı olup olmadığı konusuna çekmiştir. Çalışmada bu yararlar ve perakendeci ile kurulan işbirliğinin boyutu, bağımlılık ilişkisi yaklaşımıyla incelenmiştir. Sonuçta bağımlılık ilişkisinin tarafların işbirliği ve üreticinin özel marka üretiminden elde ettiği performansı doğrudan etkilemediği, ancak bağımlılık asimetrisi dikkate alındığında aralarında önemli bağlantılar olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada üreticilerin önemli bir kısmının, perakendeciler ile doğru bir bağımlılık ilişkisi geliştiremediği, bu nedenle elde ettikleri yararların sınırlı kaldığı ve doğru bir bağımlılık ilişkisini geliştirilmesinde üretici ve perakendecilere önemli görevler düştüğü saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Serious growth and increased economic importance in private labels over the last ten years led to the question of whether they can be benefit for the producers. In the study, this benefits and collaboration relationship format with retailers examined by the dependency relationship approach. Result of the study, although dependency relationships do not effect directly on the side and performance achieved by private label producing but they are important linkage according to dependency relationships. In addition it is stated that major of producer did not have a correct dependency relationship with retailers therefore they are limited the benefits achieved by private label producing, producer and retailers have important job to improve correct dependency relations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :