Yıl 2018, 10. Yıl Özel Sayı sı Sayfalar 188 - 207 2018-04-20
RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND INTEGRATED REPORTING: A RESEARCH ON THE COMPANIES IN THE BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX
KURUMSAL YÖNETİM VE ENTEGRE RAPORLAMA İLİŞKİSİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ’NDE YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Filiz YÜKSEL
12 261

Anahtar Kelimeler

4. ICAFR'17
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Bölüm Sayı
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Filiz YÜKSEL