Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
950
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın sorunsalı örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) nın iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ile bu etkide aşırı iş yükünün aracılık rolü olup olmadığını araştırmaktır. Turizm sektöründe beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde çalışanlar üzerinde yapılan araştırma sonucunda; ÖVD'nin iş performansını pozitif ve anlamlı etkilediği, aşırı iş yükü ve işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı etkilediği, aşırı iş yükünün iş performansını negatif, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca aşırı iş yükünün ÖVD ile iş performansı ilişkisine aracılık etmediği, ÖVD'nin işten ayrılma niyeti üzerine etkisine ise aracılık ettiği tespit edilmiştir. Aşırı iş yükünün aracılığına ilişkin bulguların literatüre katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Özet İngilizce :

The problematic of this study to investigate the effect of organizational citizenship behavior (OCB) on job performance and turnover intention and mediating role of work overload in this effect. It is determined as a result of the study conducted on the employees working in five-star hotels and first-class holiday villages that the OCB affect on job performance positive and significant, on turnover intention and work overload negative and significant; work overload has effects on job performance negative and significant, on turnover intention positive and significant. Additionally it is defined that the work overload has no mediation effect between OCB and job performance and partial mediation effect between the OCB and turnover intention. It is believed that the findings to the moderation of work overload contribute to literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :