Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet ile iş doyumu ilişkisi: ampirik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerdeki ortak ve işbirliğine dayanan hareketlerin temel esaslarından birisi olan örgütsel adalet, endüstri ve örgüt psikolojisi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında incelenmekte olan bir konudur. İş doyumu ise örgütsel araştırmalarda en çok incelenen konulardan biri olması yanında adalet algıları ile ilişkili bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı örgütsel adalet algısı ve iş doyumu ilişkisini incelemektir. Araştırma Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede, 310 işgörenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, örgütsel adalet algısı, iş doyumunu belirleyen etmenlerden biri olarak ortaya konmaktadır. Boyutlar açısından bakıldığında ise, dağıtım adaleti ve kişilerarası adalet algısının iş doyumu üzerinde etkili olmasına karşın, işlemsel ve bilgisel adalet algıları açısından herhangi bir etkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Organizational justice, which is one of the basic principles in the collective and cooperation based actions in organizations, has been an investigated issue in the fields of industrial and organizational psychology, human resources management and organizational behavior. As well, job satisfaction, besides being one of the most investigated subjects in organizational researches, is a concept related to justice perceptions. The purpose of this research is to investigate the relationship between organizational justice perception and job satisfaction. Research was carried out in a firm operating in the automotive industry with the participation of its 310 employees in Turkey. According to the research findings, organizational justice perception is introduced as one of the factors those determine job satisfaction. From the perspective of dimensions, although distribution justice and interpersonal justice perception have influence on job satisfaction, it is found out that there is no influence in terms of procedural and informational justice perceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :