Yıl 2020, Sayı : 85 Sayfalar 129 - 152 2020-01-13
Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan İşletme Bölümleri Ders Programlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı UMES-2 Bağlamında İncelenmesi Ve Uyumlaştırılması
D. Ali KIZILYALÇIN
31 261

Öz Muhasebe mesleğinin uluslararası alanda yeknesaklığının sağlanabilmesi ve muhasebe eğitiminde kalitenin artırılması amacıyla, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından 2003 yılından bu yana uluslararası eğitim standartları yayımlanmaktadır. Çalışmada bu standartlardan ikincisi olan “muhasebe mesleği eğitim programlarının içeriği” ele alınmıştır. Buna göre çalışmanın amacı uluslararası muhasebe eğitimi standardı 2’de belirtilen derslerin Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme bölümlerinde ne derecede bulunduğu ve işletme bölümleri ders içeriklerinin uluslararası muhasebe eğitimi standardı 2’ye uygunluğunun belirlenmesidir. Çalışma için öncelikle Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bulunan işletme bölümleri belirlenmiştir. Üniversitelerin web sayfaları aracılığı ile dersler belirlenmiş ve elde edilen veriler Microsoft Excel programına aktarılıp analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre üniversitelerin işletme bölümleri öğretim programlarının uluslararası eğitim standardı 2’ye kısmen uyduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Uluslararası Eğitim Standartları, Muhasebe Eğitimi, IFAC, IAESB
Aleqap, Mahmoud Mohmad Ahmad – Nurannabı, Mohammad- ADEL Dalia (2015),“Mind the Gap: Accounting Information Systems Curricula Development in Compliance With IFAC Standards in a Developing Country”, Journal of Education for Business, 90: 7, pp. 349-358. https://doi.org/10.1080/08832323.2015.1068155 (05.01.2019)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ocak 2020


Makalenin Yazarları
D. Ali KIZILYALÇIN