Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme düzeyleri arası ilişkisi: otel işletmelerġnde bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1, Düzce Üniversitesi2, The University of Central Florida3
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bireysel öğrenme ile örgütsel öğrenme ve takım öğrenmesi ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma verileri, Muğla ilinde faaliyet gösteren tüm dört ve beş yıldızlı otel iĢletmelerinin 799 çalıĢanına anket uygulanarak toplanmıştır. AraĢtırma sonucunda, hem bireysel öğrenme ile örgütsel öğrenme arasında hem de takım öğrenmesi ile örgütsel öğrenme arasında anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, takım öğrenmesinin örgütsel öğrenmeyi bireysel öğrenmeden daha kapsamlı açıkladığı belirlenmişir. Araştırma bulgularına göre, otel işletmelerine örgütsel öğrenmeyi başarılı Ģekilde gerçekleştirmek için takım öğrenmesini sağlayan faktörleri dikkatlice incelemesi ve takım kültürüne yatkın ortamı yaratması önerilebilir.

Özet İngilizce :

This study aimed to investigate the relationship among individual learning, team learning and organizational learning. Data was collected from 799 employees, who worked in four and five star hotels operated in Mugla, Turkey. The study findings indicate that there is a meaningful relationship among individual learning, team learning and organizational learning. In particular, team learning appears to explain organizational learning more than individual learning. Based on the study findings, it can be recommended that in order to facilitate organizational learning, hotel organizations should critically analyze and utilize the factors that facilitate team learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :