Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nato’s problematic enlargement toward central and eastern european countries

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden yaklaşık onbeş yıl sonra, ‘Avrupa’nın bir bütün ve bağımsız’ oluşturulması hedefi halen daha tamamlanamamıştır. Bütünleşmiş ve kendini idare edebilen bir Avrupa hedefi ışığı altında, bu makale, çok yönlü NATO genlişleme sürecini Varşova Paktı’nın dağılması ile Avrupa’da ve dünyada değişen güvenlik paremetreleri kapsamında iredelemektedir. Bu çalışmanın ana konusu, NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişleme amacına ve, buna ek olarak, başarılı bir şekilde genişlemiş ve sağlam NATO’ya ulaşılması yolundaki engellere dikkati çekmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Almost fifteen years after the end of the Cold War, the goal of creating a ‘Europe whole and free’ is still incomplete. Under the light of the aspiration of integrated and self-directed Europe, this article examines the multi-faceted process of NATO enlargement in the context of changed parameters of the security situation in Europe and in the world since the dissolution of the Warsaw Pact. The central theme of this study is to draw attention to nuts and bolts of NATO enlargement toward Central and Eastern European countries as well as hurdles on the way of achieving a successfully enlarged and stable NATO.

Anahtar kelimeler :

War ,

Europe ,

Nato ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :