Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Motivasyonda kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkileri: beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Labor and job satisfaction in particular do have great importance in the hotel organizations within tourism sector, as a labor intensive industry, as customers receiving the service and the staff providing the service are in a face-to-face relation. Because personnel’s job satisfaction in the hospitality organizationshas a direct impact on customer’s satisfaction, service quality, and achievement of the firm. Ġt is important that personnel motivation should be given great importance in order to achieve job satisfaction. It would be possible to achieve the most effective personnel motivation by means of incentive tools oriented at their needs. In this framework, the purpose of this study is to determine and analyze the effects of motivational incentive tools used in the hotel organizations on job satisfaction of personnel. The subject has been examined through a field study covering the personel employed at five and four-star hotels in Izmir. In this study, it has been found that there is a great relationship between the incentive tools - that can be classified under four groups in the hotel organizations as economic, social, psychological, organizational-managerial tools and job satisfaction, and that they do have great impact on it.

Özet İngilizce :

Emek-yoğun bir sektör olan turizm sektöründeki otel işletmelerinde hizmeti satın alan müşteriyle hizmeti sunan çalışanın yüz yüze olmasından dolayı işgücü, özellikle de iş doyumu büyük önem taşımaktadır. Çünkü, konaklama işletmelerinde çalışanların iş doyumu, müşterinin memnuniyeti, hizmetin kalitesi ve dolayısıyla da işletmenin başarısına doğrudan etki etmektedir. Çalışanların doyumunu sağlamak için motivasyonlarına büyük önem vermek gerekmektedir. Çalışanların motivasyonunu ise en etkili biçimde onların ihtiyaçlarına yönelik özendirme araçlarıyla sağlamak mümkündür. Bu çerçevede araştırmanın amacı, otel işletmelerinde motivasyon amacıyla kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkilerinin saptanıp, analiz edilmesidir. Konu, İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otel iĢletmelerinin çalışanları üzerinde, bir alan araştırmasıyla incelenmiştir. AraĢtırma sonucunda, otel işletmelerinde ekonomik, sosyal, psikolojik, örgütsel-yönetsel olmak üzere dört grup altında toplanan özendirme araçlarının iş doyumuyla ilişkilerinin ve etkilerinin önemli düzeyde olduğu saptanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :