Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 25 - 50 2020-03-01
PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS: RESEARCH FROM MUŞ AND AĞRI PROVINCES
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ
Utku ŞENDURUR,Yunus ÇELİK
14 261

Anahtar Kelimeler

Aydemir , O. (2015, Temmuz). Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad), 71-84.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2020
Bölüm Sayı
Yazarlar Orcid : 0000-0001-2345-6789Yazar: Utku ŞENDURUR (Sorumlu Yazar)Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-2345-6789Yazar: Yunus ÇELİK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Utku ŞENDURUR
Yunus ÇELİK