Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markowitz modeline dayalı optimal portföy seçiminde işlem hacmi kısıtı

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Menkul kıymetler açısından portföy, riski azaltmak ve üstlenilen riske göre en yüksek getiriyi sağlamak amacı ile en az iki menkul kıymetten oluşan bir havuzdur. Yatırımcılar, beklenen getirilerini maksimize edecek, en düşük risk düzeyine sahip olan, portföy karmasını oluşturmayı amaçlar. Söz konusu beklenen getiriler çerçevesinde konulan tercih kısıtları da menkul kıymet karmasının oluşturulmasında yapısal öneme sahiptir. Portföy seçiminde etkili olabilecek tercih kısıtları arasında, yatırımcıların hem bireysel kararları, hem de ekonomik göstergelerden kaynaklanan kararları yer alabilir. Tüm bu beklenen getiri, risk ve kısıtlar çerçevesinde en uygun menkul kıymet karmasının oluşturulmasına portföy optimizasyonu adı verilmektedir. Çalışmada, İMKB-30 'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan portföyler oluşturulmuştur. Markowitz'in ortalama varyansa dayalı portföy optimizasyonu yöntemi çerçevesinde, hisse senetlerinin işlem hacmi düzeylerinin optimum portföyün oluşturulmasında etkisinin ölçülebilmesi amacıyla, tercih kısıtları içerisine işlem hacmi dahil edilmiştir. Yapılan analizde, işlem hacminin yatırımcıların portföy seçimini etkileyebilecek bir kısıt olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In terms of securities, portfolio is a pool composed of at least two securities to reduce risk and to obtain the highest return on the anticipated risk. Investors intend to compose the optimal portfolio mix with the least risk level that is maximizing their expected returns. The preferred constraints set up within framework of expected returns have organic importance in the composition of security mix. Both individual approaches and decisions arising from the economic indicators can be effective as preference constraints during the portfolio selection. Within the framework of all these expected return, risk and constraints, the formation of the most appropriate security mix is called portfolio optimization. In our study, several portfolios composed of stocks listed in ISE-30 index were constructed. According to the Markowitz's portfolio optimization method based on average variance, to measure the trading volume's effect on the construction of the optimum portfolio, the trading volume was included among the preference constraints. The resulting analysis presented that the trading volume is one of the constraints that can affect the selection of investors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :