Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin otel işletmelerinin animasyon bölümüne yönelik tutumları: ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin otel işletmelerinin animasyon bölümüne yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle, öğrencilerin turizm sektöründe çalışmaya yönelik tutumları ve sektörün çalışma koşulları üzerine geniş bir yazın taraması yapılmıştır. Araştırma kısmında ise toplam 94 öğrenci üzerinde bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerinin animasyon bölümüne yönelik tutumlarının dokuz boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Öğrencilerin animasyon bölümüne yönelik tutumlarını etkileyen en önemli unsurun işin doğası ve çalışma koşulları olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin şu anda bulundukları sınıf, milliyet ve cinsiyetleri ile animasyon bölümüne yönelik tutumları oluşturan bazı boyutlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The present research aims to study perceptions of students of animation departments of hotels. For this purpose, students of Tourism and Hotel Management School of the Kyrgyz-Turkish Manas University have been selected. Firstly it has been conducted a widely literature review that focusing of attitudes of students towards working in tourism and its work conditions. In the research part of the study has been applied questionnaire technique on 94 students. It has been determined that the attitudes of students towards animation departments in hotels are composed of nine dimensions. Findings reveal that nature of work and working conditions have the significant impacts on the student‟s attitudes to work in the animation department. In addition, it has been found significant differences between student‟s classes, nationality and sex and some dimensions which student‟s attitudes to work in the animation department.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :