Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lider üye etkileşimi (lüe) modeli ve ölçme aracının türkçe’de geçerlik ve güvenilirlik analizi

Yazar kurumları :
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü1, Halk Bankası Genel Müdürlüğü2, Genelkurmay Personel Başkanlığı3
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Lider Üye Etkileşimi (LÜE), kavram olarak ilk ortaya atıldığı 1970’li yıllardan bugüne yoğun bir şekilde araştırılmasına karşın, bu çalışmalarda kullanılan ölçeklerin gerekli psikometrik şartları sağlamadığı ve belirli bir kuramsal temele dayanmadığı ileri sürülmüştür (Vecchio ve Gobdel, 1984). Yazındaki bu eksiklik ve karmaşanın, Dienesch ve Liden (1986) tarafından oluşturulan kuramsal çerçeve ve bu çerçeveye dayalı olarak Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen ölçeğe kadar devam ettiği söylenebilir. Bu tarihten sonra yapılan çalışmaların büyük bir kısmının söz konusu çerçeveye dayalı olarak gerçekleştirilmesi ise kavram üzerinde yapılan tartışmalarda belli bir uzlaşı sağlandığını göstermektedir. Bu çalışmada, Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçedeki geçerlilik ve güvenilirliği incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin yüksek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. LÜE modeline ilişkin Türkçe yazındaki çalışmaların sınırlılığı dikkate alındığında, söz konusu ölçeğin bundan sonra yapılacak görgül araştırmalara katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Although Leader Member Exchange (LMX) has been frequently investigated since it was introduced in 1970s, it has been argued that scales employed do not account for the psychometric prerequisites and that the concept does not have a well defined theoretical basis (Vecchio and Gobdel, 1984). It can be claimed that this lack of efficiency and clarity continued to remain until the theoretical frame developed by Dienesch and Liden (1986) and the scale introduced by Liden and Maslyn (1998) based on that frame. Most of the studies conducted afterwards were designed upon this frame, indicating that some agreement has been reached. In this study, the scale developed by Liden and Maslyn (1998) has been tested for its validity and reliability in Turkish. It was found that the scale showed the scale showed high validity and reliability in the end of the measurements. Considering the scarcity of LMX-based studies conducted in Turkey, this study can contribute to future empirical research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :