Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Millî Savunma Bakanlığı1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisini belirlemektir. Araştırma, Muğla ilinde turizm, gıda ve taşımacılık alanlarında faaliyette bulunan işletmelerde çalışan 203 kişiye bir anket yapılarak gerçekleşmiştir. Yapılan analizler sonucunda, liderüye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan başka, cinsiyetin ve lider-üye etkileşiminin işten ayrılma niyetini önemli ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu araştırma sonucunda, işten ayrılma niyeti üzerinde lider-üye etkileşimi ile cinsiyetin birlikte etkisinin var olduğu ve bu ilişkinin kadın çalışanlar için erkeklerden daha kuvvetli olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, işten ayrılma niyetinin anlaşılması açısından hem cinsiyetin hem de lider-üye etkileşiminin dikkate alınması gereği vurgulanmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the effect of gender on the relationship between leader-member exchange and intention to quit. This study included 203 employees, who were administered a structured instrument, across organizations in tourism, food and transportation sectors in Muğla. The analysis revealed a significant negative relationship between leader-member exchange and intention to quit. Moreover, gender and leader-member exchange explained a meaningful portion of intention to quit. The results of the present study indicated that gender moderated the relationship between leader-member exchange and intention to quit and this relationship was stronger for females than males. As a result, a need is emphasized to consider both gender and leader-member exchange to better understand intention to quit across organizations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :