Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yapının ekonomik büyümeye etkisi: üst orta gelir düzeyindeki ülkeler üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kurumsal yapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, bu çalışmada 2002-2005 yıllarını kapsayan bir dönem için, kurumsal yapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye’nin de içinde yer aldığı 36 üst orta gelir düzeyindeki ülke örnekleminde “Panel Veri Analizi” kullanılarak ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçları, kurumsal yapı göstergelerinden ifade özgürlüğü ve şeffaflık, politik istikrar, düzenlemelerin kalitesi ve hukukun üstünlüğü değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif, yönetimin etkinliği ve yolsuzluğun önlenmesi değişkenlerinin ise ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effect of institutional structure on economic growth. In this study, for this purpose, the effect of institutional structure on economic growth is analyzed econometrically by employing a “Panel Data Analysis” in the sample including Turkey in thirty-six upper middle income countries for the period between the years 2002 and 2005. Analysis results indicate variables which of the indicators institutional structure voice and accountability, political stability, regulatory quality and rule of law have a negative effect on economic growth, and goverment effectiveness and control of corruption have positive effect on economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :