Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel keynesçilik ve küresel ekonomik kriz

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Hızlanan küreselleşme süreci birkaç onyıldır ekonomik ve finansal krizlerde küresel bulaşıcılıklar yaratmaktadır. Bu bağlamda, küresel Keynesçilik yaklaşımı Keynesçi düşüncenin özüne küresel düzeyde başvurarak, küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması için eşsiz bir fırsat olarak gözükmektedir. Son küresel ekonomik kriz de ortaya koymaktadır ki küresel Keynesçi yaklaşımın sağlam önerileri yalnızca ekonomik krizlerle mücadele etmek için değil, (tefeci) kapitalizmin uygarlaştırılması için de yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, ilk olarak küresel Keynesçi yaklaşım açıklanmaktadır. Daha sonra, küresel ekonomik krize getirilen küresel Keynesçi öneriler geniş biçimde incelenmektedir.

Özet İngilizce :

The increasing globalization process has been producing global contagions in economic and financial crises for some decades. In this context, global Keynesianism approach seems to be a unique opportunity for restructuring global economic system by applying the essence of Keynesian thought at the global level. Recent global economic crisis has also proved that sound proposals provided by global Keynesian approach have very vital importance not only for struggling economic crises but also for humanizing (money-manager) capitalism. In this study, global Keynesianism approach is explained firstly. Then, global Keynesian proposals to recent global economic crisis are widely analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :