Modern Potföy Teorisi Işığında Gerçekleşen Getirilerin Beklenen Getirileri Temsil Gücü
Devran DENİZ,Hasan Aydın OKUYAN,Şakir SAKARYA

1.4K 129

Öz Ampirik çalışmalarda genellikle tarihi/gerçekleşen/geçmiş getiriler (ex post/realized return) beklenen/gelecek getirilerin (expected/ex ante return) tahmincisi olarak kullanılmaktadır. Ancak beklenen getirilerin tahmincisi olarak gerçekleşen getirilerin kullanılması durumunda çoğu zaman teorik finansal modellerin beklenen ampirik sonuçları üretmediği görülmektedir. Örneğin modern portföy teorisi teknikleri ile üretilen portföyler geleneksel portföy yönetim teknikleri ile üretilen portföylere göre daha üstün sonuçlar üretmemektedir. Bu sebeple bu çalışmada gerçekleşen getirinin beklenen getirinin iyi bir tahmincisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için BİST30’da bulunan hisse senetlerinin geçmiş 1, 3 ve 5 yıllık aylık ortalama getirileri ile gelecek bir yılki aylık ortalama getirileri ilişkilendirilmiştir. Seçilen geçmiş getiri dönemi kısaldıkça (1 ve 3 yıl için) gerçekleşen ve gelecek getiri arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur (mean reversion). Bu sonuca paralel olarak gerçekleşen getirisi düşük şirketlerin gelecek getirisinin diğer şirketlere göre daha yüksek; gerçekleşen getirisi yüksek şirketlerin gelecek getirisinin diğer şirketlere göre daha düşük olduğu görülmüştür. 5 yıllık geçmiş getiri dönemi için ise gerçekleşen ve gelecek getiri arasında pozitif ancak sıfıra oldukça yakın bir ilişki (ilişkisizlik) bulunmuştur. Sonuç olarak 5 yıla kadar hesaplanan gerçekleşen getirilerle gelecek getiri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunamamıştır. Bu ise tarihi getirilerin beklenen getirinin iyi bir tahmincisi olmadığına işaret etmektedir. Bu sonuçlar MPT ve CAPM gibi finansal modellerin ampirik testlerinde beklenen getirilerin temsilcisi olarak gerçekleşen getirilerden farklı bir temsilcinin kullanılması gereğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Getiri, Gerçekleşen Getiri, Beklenen Getiri, Gelecek Getiri, Modern Portföy Teorisi

Kaynakça

Bali, Turan G.- Demirtas, K. Ozgur- Levy, Haim (2008) “Nonlinear Mean Reversion in Stock Prices”, Journal of Banking & Finance, Vol. 32(5): pp. 767-782.
Devran DENİZ,Hasan Aydın OKUYAN,Şakir SAKARYA
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.