Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan etmenler (factors leading to financial failures in accommodation establishments)

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde gelişen ekonomik ve sosyal ilişkiler seyahatleri artırarak daha fazla kişinin evleri dışında geçici konaklama yapmasına neden olmaktadır. Bu yönüyle konaklama işletmeleri değişen ve gelişen yapısıyla önemli bir işkolu haline gelmiştir. Sabit sermaye yatırımlarına olan ihtiyacın yüksekliği, yüksek işgücü maliyetleri, zaman içerisinde gereksinim duyulan yenileme yatırımları ve artan rekabet göz önüne alındığında konaklama işletmeleri önemli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu risklerin zaman içerisinde işletmelerin satışlarını ve karlılığını düşürmesi, hatta zarar ve iflaslara yol açması incelenmesi gereken bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmada, daha önce bu konuda yapılan araştırmalarda belirlenen zarara ve mali başarısızlığa yol açan etmenler işletmenin kontrolünde olup olmamasına göre konaklama işletmeleri açısından tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Increasing the number of journeys, developing business, economic and social relations nowadays have got more people to stay temporarily in places outside their homes. In this aspect, accommodation establishments with a developing and chancing structure have become an important industry. These establishments might confront risks which carry great weight considering the essential need for fixed capital investment, high employment costs, modernising investment needed with time and increased competiton. These risks decreasing the sales and profitability of the establishment as time passes and leading to losses and bankruptcy constitute an important subject-matter to be analysed. In this study, the factors leading to losses and financial failures, which were determined in previous studies have been discussed in terms of controllable and untcontrollable factors in accommodation establishments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :