Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirlilik sığınağı hipotezi, doğrudan yabancı yatırımlar ve kamu politikaları

Yazar kurumları :
Celal Bayar University1
Görüntülenme :
778
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkeler katı çevre politikaları uygulayarak sanayileşme hedeflerini tehlikeye atmaktan ve yabancı sermayeyi kaçırmaktan çekinmektedirler. Bu durum, kirlilik yaratan endüstrilerin gelişmiş ülkelerden, kirlilik sığınağı olarak gördükleri gelişmekte olan ülkelere kaymasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, literatürde Merican ve diğerleri tarafından analiz edilen “kirlilik sığınağı hipotezi”, altı gelişen piyasa ekonomisi için 1975–2006 dönemi verileri kullanılarak, panel eşbütünleşim yöntemi ile test edilmiştir. Merican ve diğerlerinin çalışma bulgularının aksine değişkenler arasında eşbütünleşim ilişkisi saptanamamıştır.

Özet İngilizce :

The developing countries are not willing to endanger the goals of industrialization and avoid foreign direct investment by implementing strict environmental policies. This situation causes industries which create pollution, to move to developing countries which are perceived as pollution havens. In this study, the pollution haven hypothesis, analyzed in the literature by Merican et all, is tested by using panel cointegration technique and 1975-2006 data sets of six emerging markets. Contrary to the findings of Merican et al, a co-integration relationship between variables does not exist.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :