Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu ve özel sektör sağlık hizmetlerinde görev yapan klinisyen hekimlerin iş doyumları arasındaki farklılıkların belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık hizmetleri gibi çok yüksek maliyetlere katlanılarak gerçekleştirilen hizmetlerde hekimlerin iş doyumu; sağlık hizmetlerinin kalitesi, devamlılığı, maliyetleri ve sağlık hizmetlerinin çıktıları üzerinde etkili olacağından, üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte işinden tatmin olmayan çalışanların, aynı zamanda tatmin olmamış müşteriler yaratacağı gözönüne alındığında, özellikle sağlık hizmetleri gibi hayati öneme sahip bir sektörde konunun önemi daha da artmaktadır. Yapılan çalışmada ise kamu hastanesinde görev yapan klinisyen hekimlerin iş doyumları, özel hastanede görev yapan klinisyen hekimlerden daha düşük olarak ortaya çıkmış ve bu durumun nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In sectors like health services where costs of service provision is considerably higher, physicians’ job satisfaction appears to be a significant issue for careful study because it will substantially effect the quality, continuity, cost and output of health services. When, on the other hand, we take into account the fact that unsatisfied employees often always result in unsatisfied customers, the importance of job satisfaction especially in crucial sectors like health services becomes more obvious. Having first identified that clinician physicians’ job satisfaction in public health services is much lower than their counterparts in private health services, this research attempts to determine the reasons behind such lower levels of job satisfaction in public health services

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :