Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izlenim yönetimi taktiklerinde beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: savunma sanayiinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kişilerin izlenim yönetimi taktikleriyle, kişilik özellikleri arasındaki nedensel ilişkiler incelenmiş ve hangi kişilik özelliğinin, hangi izlenim yönetim taktiğinin, önemli derecede belirleyicisi olabileceği hiyerarşik regresyon denklemlerinden yararlanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Ankara‟da savunma sanayii işletmelerinde çalışan 245 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada İzlenim Yönetimi Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Envanteri kullanılarak veri toplanmıştır. Sonuçlara bakıldığında, uyumluluk kişilik özelliğinin niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, kendini acındırmaya çalışma, kendini örnek personel gibi göstermeye çalışma ve kendi önemini zorla fark ettirmeye çalışma taktiklerinin önemli derecede belirleyicisi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Sorumluluk kişilik özelliğinin sadece kendini acındırmaya çalışma taktiğinin önemli derecede belirleyicisi olduğu; duygusal denge kişilik özelliğinin de işine sahip çıkma ve kendini acındırmaya çalışma taktiklerinin önemli derecede belirleyicisi oldukları ortaya çıkarılmıştır. Dışadönüklük kişilik özelliğinin ise, niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme taktiğini ve son olarak açıklık kişilik özelliğinin de işine sahip çıkmaya çalışma izlenim yönetim taktiğinin önemli derecede belirleyicisi oldukları bulunmuştur

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between the impression management tactics and personality traits was examined and it was examined that which personality traits predicted which impression management tactics. The sample was composed of 245 individuals who work at defense industry sector in Ankara. In the study Impression Management Scale and Big Five Personality Scale were used. Results show that agreeableness predicted self promotion and ingratiation,supplication,exemplification and intimidation tactics; conscientiousness predicted intimidation tactic; emotional stability predicted job chauvinism and intimidation tactics; extroversion predicted self-promotion and ingratiation tactic and openness predicted job chauvinism impression management tactic

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :