Cilt: 10 Sayı : 1
Edward Bond’un At The Inland Sea Oyununda Zaman Olgusunun Kadın Karakterler Üzerinden Temsili
Uğur ADA,Erdinç PARLAK

25 129

Öz Bu çalışmada, İngiliz tiyatrosunun en tartışmalı ve üretken oyun yazarlarından biri olan Edward Bond’un zaman olgusu üzerine düşünceleri At the Inland Sea oyunu çerçevesinde irdelenmektedir. Oyun yazarı, 1995 yılından itibaren genç izleyiciler için kaleme aldığı Big Brum eserlerinden biri olan At the Inland Sea oyunu ile oyunun ana karakteri olan erkek çocuğun bireysel benlik arayışını ele alarak geçmiş, günümüz ve gelecekle ilgili anlatıları ve bu anlatıların birbirleriyle ilişkisini ortaya koymaktadır. Erkek çocuğun içsel yolculuğu süresince karşılaştığı kadın karakterler [Anne, Kadın ve Yaşlı Kadın] tarafından dile getirilen anlatılar, günümüz dünyasının materyalist gerçekliği ve beraberinde getirdiği tinsel, fiziksel ve toplumsal şiddetin geçmişteki izleri ve/veya gelecekteki olası etkileri yansıtılmaktadır. Kadın karakterler ile farklı zaman dilimlerinden izlekler sunulan oyunda İkinci Dünya Savaşı gibi geniş çaplı insanlık yıkımlarından daha bireysel ve gizli kalan aile ilişkilerine kadar farklı izgelerde değişiklik gösteren şiddet eylemleri izleyicilere aktarılmaktadır. Az sayıda oyuncu ile tek bir mekân üzerinden kurgulanan oyunda genç izleyici kitlesi göz önünde bulundurularak tarihsel eylemlerin doğrudan aktarımına yer verilmez. Genel olarak eğitimde tiyatro [TiE] programlarının nitelikleriyle de koşutluk gösteren bu eğitimsel ve sanatsal süreç, ana karakterin ve genç izleyicilerin kendi özgün anlatılarını keşfetmelerine ve yetişkinler tarafından şekillendirilen kurumsal anlatılardan bağımsız olarak alternatif bir bakış açısı geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitimde Tiyatro, Edward Bond, Big Brum Oyunları, At the Inland Sea, Zaman ve Şiddet

Kaynakça

Allen, D. (2007). ‘Going to the centre’: Edward Bond's the children. Studies in Theatre and Performance, 27(2), 115-136.
Uğur ADA,Erdinç PARLAK