Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde çevre koruma bilinci ve yükümlülükleri, türkiye ve avrupa birliğinde işletmeler yönünden çevre koruma politikaları

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik açıdan bakıldığında dünya ticaretinin gelişmesi ve yaşam standardının yükselmesi arzu edilen gelişmeler olduğu halde bu gelişmeler çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çevre koruma hareketlerinin artması bu konuda toplumların bilinçlendiğini göstermektedir. Ancak en önemli görev işletmelere düşmektedir. Küresel rekabet ortamı içerisinde yer almaya çalışan işletmelerin çevre koruma yasalarına uymanın ötesinde çevre korumacılığını bir işletme politikası olarak benimsemesi ve toplumların bu konudaki duyarlılığını paylaşması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve AB’de çevre koruma politikalarını incelemek, karşılaştırmak ve yorumlamak ve bu politikalar çerçevesinde işletmelere düşen görevleri irdelemektir. Ayrıca işletmelerde çevre koruma bilincinin yerleşmesi için işletmelere düşen sorumluluklar da çalışmada inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Looking economicaly, development of world trade and increase in the living standards are desired events, but all of these makes harmful effects on environment. The rise in the environment protection efforts shows that societies have become conscious about these matters. But businesses have to undertake the most important part on this duty. Businesses trying to take place in the global competition should obey the environment protection laws, but beyond this they should see environment protection as a business policy and share the sensitivity of the society. The basic aim of this study is to examine, compare and interpret the environment protection policies in EU and Turkey; and think of the duties that businesses should handle.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :