Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işe eleman seçme yöntemlerinde örgütsel farklılıklar ve özgünlük tartışmaları

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, işe eleman seçme sürecinin çeşitli aşamalarında adaylardan, toplanan bilgilerin yorumlanmasındaki farklılıkları belirlemeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda, örgütlerin hangi seçme yöntemleri ile birbirlerinden farklılıklar gösterdiğinin saptanması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Yapılan alan çalışması ve niteliksel araştırma yöntemleri ile elde edilen bulgulara göre, örgütlerin daha çok geleneksel seçim yöntemlerine bağlı kaldığı, ancak seçim süresince birbirlerinden anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bu bulgulara yönelik bütünsel, katkı sağlayıcı ve eleştirel tartışmalar ve önermeler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to define the differences in interpreting the information gathered from the applicants during the selection process. In this context, the main focus of the study is how organizations differ in terms of selection methods. According to the field studies and qualitative studies conducted, it can be stated that although organizations mostly use the same traditional selection techniques, they have significant differences regarding the process. In the light of these findings, complementary and debatable issues and suggestions have been taken into consideration in detail

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :