Cilt: 9 Sayı : 3
Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Çalışmalarındaki Yazı Türü Eğilimlerinin Belirlenmesi
Keziban TEKŞAN,Üzeyir SÜĞÜMLÜ

1.4K 129

Öz Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin serbest yazma çalışmalarındaki yazı türleri eğilimlerini belirlemektir. Ortaokul öğrencilerinin hangi yazı türü ile yazmaya eğilimli olduklarının belirlemek, araştırma için önemli görülmektedir. Araştırma nitel araştırma türlerinden temel nitel araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde üç farklı devlet ortaokulunda öğrenim gören 133 kız (%59) ve 93 (%41) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 21’i 5. sınıf, 73’ü 6. sınıf, 64’ü 7. sınıf ve 68’i 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmanın veri toplama aracını, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2018) yer alan metin türleri tablosu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi (belgesel tarama) yoluyla toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veriler önce kodlanmış sonra kodlar belli kategoriler altında bir araya getirilmiştir. Kodlamalar iki alan uzmanı ile yapılmış ve kodlamalar arasındaki uyuma dikkat edilmiştir. Kodlama farklılıklarının oluştuğu durumlarda ilgili veriler üçüncü bir alan uzmanına gösterilmiş ve kodlamalara son şekli verilmiştir. Araştırma ile ulaşılan sonuçlar şunlardır: 5. sınıf öğrencileri deneme ve anı türlerinde yazmaya eğilimlidir. 6. sınıf öğrencileri deneme, öykü ve anı türlerinde yazmaya eğilimlidir.  7. sınıf öğrencileri deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. 8. sınıf öğrencileri deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. Ortaokul öğrencileri deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. 
Anahtar Kelimeler: ortaokul öğrencileri, yazma çalışması, yazı türü, yazma eğilimi

Kaynakça

MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
Keziban TEKŞAN,Üzeyir SÜĞÜMLÜ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.