Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan hakları eğitimi ve ilköğretimdeki önemi (human rights education and importance in schools)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
800
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları konusunun önemi, insanın başlı başına bir değer olmasından kaynaklanmaktadır. Kişinin doğumu ile başlayan ve ölümü ile sonlanan “insan hakları” her yaştaki, her gelir grubundaki, her eğitim aralığındaki, her meslekteki bireyi yakından ilgilendirmektedir. Çalışmada, insan haklarının önemi ve demokrasi ile nasıl bir ayrılmaz bütün olduğu ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, siyasal anlamda ve evrensellik boyutunda insan hakları açıklanmıştır. Özellikle, temel eğitimin verildiği ilköğretim sıralarındaki insan hakları eğitiminin nasıl olması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi ile ilgili konular işlenmiştir. Alan çalışması yapılarak, siyasal anlamda görüşleri oluşum aşamasında bulunan beşinci sınıf öğrencileri ile anket yapılmıştır. Anket sonuçları çalışma içinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin insan hakları konusunda görüşleri alınmış ve ilköğretimde insan hakları konusunun okullarda ele alınış biçiminin boyutları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Human rights is an important subject because it is related with human beings. Starting from his birth till his death human rights is a concern of all people of all ages, all income groups, alleducation levels, and all occupations. In this study, after reviewing the importance of human rights, its relations and unity with democracy will be reviewed.Besides, human rights will be defined in political and global aspects. Espicially, in this study why and which subjects of human rights should be thought in primary school education are considered. With this purpose a survey study is also conducted with the 5th grade primary school students who are in the age of develpoment stage of political views. The results of this survey have been used to determine the dimensions of teaching human rights to them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :