Yıl 2017, Sayı : 76 Sayfalar 127 - 138 2017-10-01
Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Mustafa Kıllı,Samet Evci
19 261

Öz Son zamanlarda türev finansal araçların kullanımı ülkemizde giderek artmaktadır. Türev piyasalarda işlem gören finansal araçlardan biri de vadeli işlem sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Riskten korunmak isteyen yatırımcılar, spekülatörler ve arbitrajcılar vadeli işlem piyasalarında işlem yapabilmektedirler. Vadeli işlem piyasalarında pay senedi, borsa endeksi, döviz, altın, emtia, enerji gibi çeşitli dayanak varlıklara bağlı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.Bu çalışmada, vadeli işlem sözleşmeleri çeşitli yönleriyle açıklandıktan sonra TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı kapsamında Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem görmekte olan Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Türev Araçlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TMS 39
Bouchentouf, Amine (2007), Commodities for dummies, Wiley Publishing, Canada.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017


Makalenin Yazarları
Mustafa Kıllı
Samet Evci