Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi:12 geçiş ekonomisi örneğinde panel eştümleşme ve panel nedensellik analizleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada panel eştümleşme ve panel nedensellik analizleri kullanılarak on iki eski Sovyetler Birliği üyesi geçiş ekonomisi örneğinde ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Hammadde, enerji, tarım ürünleri veya maden ihracatı bu ülkelerin toplam ihracatının en önemli payını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, ihracat artışının ekonomik büyümeye neden olmadığını, diğer bir ifadeyle bu ülkeler için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olmadığını gösterir. Bulgular nedensellik ilişkisinin kısa ve uzun dönemde ekonomik büyümeden ihracat artışına doğru olduğunu desteklemektedir.

Özet İngilizce :

This paper uses panel cointigration and panel causality approaches to investigate relationship between export and economic growth in the case of twelve members of former Soviet Union transition economies. Export of raw materials, energy, agricultural products and mining materials constitute the major portion of total export of these countries. The findings indicate that there is not causality runs from export growth to economic growth. This suggests that export-led growth hypothesis is not supported for twelve transition countries. The study result indicates that economic growth contributes to export growth in short-run and long-run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :