Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hedef pazar bölümlendġrmesine yönelik bir uygulama: 16-29 yaş grubu genç kesimin saç jölesi ambalajına yönelik eğilimlerine göre gruplandırılması

Yazar kurumları :
Istanbul University1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama yöneticileri yapacakları pazarlama faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için benzer özellik ve davranış gösteren hedef tüketicilerini bölümlere ayırarak, her bir bölümün yapısına göre farklı yaklaşımlar üretmeleri sektörel olarak da kullanılan önemli bir stratejidir.Bu amaca yönelik olarak, genç kesimin saç jölesi ambalajına yönelik eğilimlerine göre gruplandırmayı temel alan araştırmamıza; jöle kullanan 16-29 yaş grubu genç kesimin jöle ambalajına yönelik eğilimleri ve ilgili kitlenin özellikleri belirlenerek başlanılmıştır. Araştırmamız ana kütlesi İstanbul ilinin farklı semtlerinde yaşayan ve saç jölesi kullanan 16-29 yaş aralığındaki tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmamızın değişken gruplarını sorgulamakta kullanılan anket formumuza geçerli cevap veren 462 tüketiciye; tesadüfî olmayan kotalara göre örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır.Araştırmamızın analiz sürecinde; saç jölesi ambalajına yönelik eğilimlerine göre anlamlı gruplar halinde toplanan tüketicilerin, ait oldukları kümelerin özellikleri saptanmıştır. Bu amaca yönelik olarak; belirlenen kümeler ile tüketicilerin tercih ettikleri jöle ambalajının özellikleri, jöle kullanım alışkanlıkları, jöle satın alma davranışı, jöle marka tercihi, kullanıcının saç tipi, satın almada etkili bilgi kaynakları, demografik ve sosyo ekonomik özelliklerini temsil eden değişken grupları arasında ki ilgiler analiz edilmiştir. Son olarak; tüketicilerin saç jölesi ambalajına yönelik eğilimlerine göre oluşan kümelerle, kümeler üzerinde etkili olan özellikler incelenerek hedef pazar bölümlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to succeed in marketing, Marketing Managers segment the target consumers of similar characteristics and develop different approaches for each segment. This eminent strategy is used in the whole sector.Stemming from the same objective, we have started our research on segmenting 16- 29 year-old young people's approach towards hair-gel packages by determining their approach to hair-gel packages as well as their own characteristics.Our research covers 16-29 year-old consumers living in different regions of İstanbul. Using non-random quota sampling method has chosen a total of 462 consumers, who have responded to our questionnaire form that is used for questioning the variable groups. During the analysis process of our research; consumers gathering in significant groups accordingly with their approaches towards hair-gel packages are traced. During this process the following issues have been analyzed in the above-mentioned groups; the features of hair-gel package, hair-gel using habits, hair-gel buying behavior, hair-gel brand preference, hair type of the consumer, efficient sources of information during the purchasing process, connections between variable groups that represent demographical and socio-economic characteristics. Finally consumer groups formed depending on the approaches towards the hair-gel package and factors influencing those groups have been studied and the market has been segmented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :