10. Yıl Özel Sayı sı
d
DİJİTAL ÇAĞIN YARATTIĞI MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ACCOUNTING PRACTICES CREATED BY THE DIGITAL AGE ON THE PREVENTION OF ACCOUNTING FRAUDS
Burcu İŞGÜDEN KILIÇ,Zafer ANADOLU

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

4. ICAFR'17