Yıl 2018, Sayı : 80 Sayfalar 43 - 64 2018-10-01
Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
Bilge SEKİZSU,Fatih Coşkun ERTAŞ
23 261

Öz Bu çalışmada bağımsız denetimde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Denetim Standartları’ndan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) geçiş yılı olan 2013 ve 2014 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin denetim raporları ve bu raporlarda yer alan denetim görüşleri incelenmiştir. Denetim raporlarının SPK Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartları tebliğlerine uygunluk dereceleri ile denetim görüşleri ve uygulanan standart setlerinin, denetim şirketleri ile aralarında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. 2013 yılında denetim görüşleri, denetim şirketlerine göre farklılaşmaktadır, denetimde kullanılan standart setine göre farklılaşmamaktadır. Buna karşılık standart seti denetim şirketlerine göre farklılaşmaktadır. 2014 yılında ise denetim görüşleri, denetim şirketlerine ve standart setine göre, standart seti de denetim şirketlerine göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Bağımsız Denetim, Denetim Raporu, Denetim Şirketi, Türkiye Denetim Standartları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Borsa İstanbul.
Altaş, Soner (2015), Şirket Denetimi, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018


Makalenin Yazarları
Bilge SEKİZSU
Fatih Coşkun ERTAŞ