Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayatın kalitesi ( quality of lıfe) kavramının felsefik temelleri; aristo, bentham ve nordenfelt

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Hayatın kalitesi kavramı günümüzde her alanda yaygın bir şekilde kullanılan bir kavramdır. Sağlık bilimlerinden, işletme bilimi ve bunların alt disiplinlerine kadar geniş bir alanda bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları bulmak mümkündür. İnsan hayatına kalite getiren unsurları objektif ve sübjektif olarak ikiye ayrılmaktadır. Objektif kriterler arasında kişinin sağlık statüsü, ekonomik durumu, barınma koşulları. ikamet yeri ve aile durumu gibi kriterler yer almaktadır. Kişinin subjektif kriterlerine bakıldığında ise kişinin değişimi ve dışsal koşulların da varlığı görülebilir, aynı zamanda kişinin hisleri, duyguları ve hayata bakışı da sübjektif sağlık kavramı içinde yer almaktadır. Objektif kalite belirtilen ölçülerden elde edilebilir, ancak sübjektif anlamda kalitenin belirlenmesi için kişinin kendi beyanı gerekir. Bunun için uygulamada birçok yöntem vardır. NHP, QALY ve Swedish Instrument gibi. Bu çalışmada üzerinde durulacak konu, günümüzde oldukça popüler olan hayatın kalitesi konusuna Aristo, Bentham ve Nordenfelt’in yaptığı felsefik katkıların literatürden yararlanarak irdelenmesidir

Özet İngilizce :

Quality of life is a popular modern subject. Nowadays the term “quality of life" isbeing used frequently in daily life We can observe the term in newspapers and TV commercials. It is often used as an argument for purchasing a certain product. The commercial claims that the product will raise ones quality of life is te main basis of the idea which is supposed to be strongest motive to purchase the product. Quality of life as a concept is now also common in many serious discourses. Such as social care and medical care. Today, quality of life is then quite often described as the goal of the professional activities. In this study we evaluate philosophical foundations the quality of life and justification of their approach in the current literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :