Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerin çıkmazı: beşeri sermaye yoksulluğu

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dünyasında emek ve emeğe bağlı olarak ortaya çıkan beşeri sermaye, sermaye birikimi ve teknolojik yenilik ekonomik büyümenin belirleyicileri olarak ülke ekonomilerinin özellikle üzerinde durduğu konular haline gelmiştir. Beşeri sermaye, emeğin sahip olduğu nitelikleri ifade etmekle birlikte eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel bileşlen tarafından belirlenmektedir. Beşeri sermayenin yeterli etkinlikte ve nitelikte olması ülkenin sahip olduğu mali ve fiziki kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasına imkân verecek, ülke ekonomisinin sürdürülebilir bir biçimde büyümesini ve kalkınmasını sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

Today human capital, capital accumulation and technological innovation, which depends on labor force, are dealt with as the determinants of economic growth. Human capital indicate the qualifications of labor force and it is determined by two components, education and health. Efficiancy of human capital enables to the effective utilization of financial and physical resources and also it provides opportunity for sustainable growth and development in national economy. Developing countries can not create efficient human resource capital that take place due to insufficient resource allocation in education and health

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :