Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren kobi’lerdeki firma içi girişimcilik faktörleri ve yenilikçiliğe etkileri

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

İzmir ili ve çevresinden elde edilen veriler ışğında gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ’lerde firma içi girişimcilik faktörlerinin belirlemek ve bu faktörlerin KOBİ’lerin yenilikçilikleri üzerindeki etkilerini, araştırma hipotezleri doğrultusunda incelemek bu çalışmanın temel amacıdır. Yüz yüze anket yöntemi ile bir işletmeden birden çok kişiye ulaşılması hedeflenmiş ve veri toplama süreci sonunda İzmir ve civarında faaliyet gösteren 90 KOBİ’den, 301 katılımcıdan elde edilen veriler ile araştırma hipotezleri test edilmiştir. Araştırma ölçeklerinin kalitesini test etmek için teyit edici faktör analizi, hipotez testleri için ise çoklu regresyon modeli kullanılmışır. Analiz bulguları, hem araştırmacılar hem de KOBİ yöneticileri için firma yenilikçiliği yolunda önemli sonuçlar ortaya koymuş, bu sonuçlara göre yazarlar hem gelecek araştırmalar için hem de yenilikçilik yolunda yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determinate the internal environment factors of SMEs in emerging economies for their corporate entrepreneurship and potential impacts of these factors on innovativeness from a sample of a growing region of a developing country, Izmir, Turkey. Face-to-face survey method is used for data collecting procedure and 301 informants over 90 SMEs have been participated to the research of this study. Confirmatory factor analyses have been used to test the quality of the scales and multiple regression analysis has been used to test the hypotheses of the study. The findings of the analysis have revealed important results for both academicians and managers of SMEs on the way of corporate innovativeness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :