Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gap illerinde sosyal ve ekonomik dönüşüm

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), illerinde meydana gelen ekonomik ve sosyal dönüşüm, güncel istatistiki veriler ışığında eleştirel analize tabi tutulmaktadır. GAP, bölgelerarası farklılaşmayı ve az gelişmişliği gidermeyi amaçlayan entegre bir kalkınma projesidir. Kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı arttırmak, büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini geliştirmek, bölge kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak GAP‟ın temel kalkınma hedefleri arasındadır. Bu makalede, söz konusu projenin, bölge illerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerindeki olası etkileri tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, the social and economic transformation in GAP cities are analyzed critically in the light of current statistical data. GAP is an integrated development project which was aimed at dealing with interregional differences and underdevelopment. Among basic objectives of GAP are to increase productivity in rural areas and employment, to develop the population absorption capacity of metropolitan cites, and to make it possible to use regional resources effectively. In this article, the effects of the above mentioned project, namely GAP, on the social, economic and cultural structures of the cities located in GAP region are analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :