Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tüketici tutumlarını belirleme üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Fordist dönemden Post-Modern döneme değin üretim ve tüketim anlayışlarında önemli değişimler yaşanmıştır. Standartlaştırılmış üretim yaklaşımı giderek yerini kitlesel özel üretime bırakmaktadır. Bu süreç boyunca tüketici gereksinimleri de değişmiş ve gelişmiştir. Yaşamın her alanında konfor arayışı önemini arttırmaktadır.
Fonksiyonel ürünler de bu konfor arayışının bir sonucu olarak belli özel gereksinimleri gidermek üzere ortaya çıkmıştır. Çeşitli fonksiyonel ürün grupları arasında özellikle insan sağlığı doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle fonksiyonel gıda ürünleri özel bir önem taşımaktadır.Bu çalışmanın amacı, gıda pazarında giderek sayısı artmakta olan fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tüketici tutumlarını incelemektir. Literatürde bu tarz ürünlere ilişkin yapılmış olan tüketici tutumu çalışmaları incelenerek ölçek belirlenmiştir. Bu ölçeğe yönelik uygun ölçüm aracı kullanılarak, toplumun fikir önderleri olması beklenen akademisyenlerin bu tarz yeni/yenilikçi ürünler konusundaki bakış açılarını ve kabul düzeylerini belirlemek amacıyla araştırma yapılmıştır. Üç aşamalı olarak kurgulanan bir araştırma dizisinin ilk aşaması olan bu çalışmada elde edilen sonuçlar, hem tüketici tutumlarının açıklanması yönünden hem de fonksiyonel gıda pazarında faaliyet gösteren oyuncuların izlemesi gereken yollar açısından değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

From Fordist approaches to post-modern era, mentality of production and consumption has evolved dramatically. Production through standardized products gives its place to mass customization. Consumer needs were also changed and evolved thorough this continuum. Quest for comfort in every single field of life becomes more important.It is the results of this quest for comfort that stimulates the rise of functional products which are designed meet some specific needs. Functional food products have a special importance through several groups of functional products, because of their direct relation to human health.This study aims to analyze consumer attitudes towards the functional food products, which have an increasing share in food market. Scale used in this study was developed by analyzing the related literature. Using the suitable instrument to the scale, a survey was conducted to determine view points and measure acceptance levels of academicians, who are expected to be the pioneering leaders of the society, towards these kind of new/innovative products. The study is planned to be a part of a three stages research and results are evaluated to define both consumer attitudes and paths which actors in functional food market ought to follow.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :