Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kararların verilmesinde promethee sıralama yöntemi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Çok kriterli karar verme süreçleri, işletme faaliyet alanlarında yaşanan gelişmelerle birlikte finansal karar süreçlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Finansal karar süreçleri maliyet ve zamanlama açısından işletme faaliyetlerinde özel önem arz eden bir konumdadır. Bu amaçla alınan kararların doğru ve isabetli olması bir yandan finansal yöneticinin başarısını, diğer yandan işletme faaliyetlerinde etkinlik sağlanmasına katkı sağlamaktadır.Bu çalışmada çok kriterli karar verme süreç problemlerinin finans alanında uygulamalarının açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaçla promethee sıralama yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında halka açılma kararı veren bir işletmenin halka açılma duyurusunun hangi araçlar ile yapması gerektiği maliyet, ulaşılabilirlik, etkinlik ve imaj kriterleri açısından ele alınmıştır. Çalışma sonucunda ekonomik büyüme dönemlerinde halka açılma duyurularının televizyon aracılığıyla, ekonomik daralma dönemlerinde ise dergi aracılığıyla yapılmasının daha etkin sonuçlar vereceği bulgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Multicriteria decision making processes, with the improvements in business field of activities, started to be used in financial decision making processes. Thefinancial decision making processes are at important dimensions from the time and cost perspective for business operations. For that reason the accurate and appropriate decisions making is an important topic for both the financial success of the manager, efficiency of business operations and a result in funding costs that are not increasing as well.In this study the main objective is to define the financial applications of multi criteria decision making. For that reason, the promethee sorting methods is used. In the application stage of the initial public offering (IPO) tool that must be used by a business which is at the stage of offering to public is taken on hand with cost, accessibility, efficiency and image perpectives. At the end of study it is found that in economic growth stages the television, and at economic depression stages the magazines are appropriate media to announce IPO.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :