Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkin pazar kuramında sapmalar:finansal anomalileri etkileyen makroekonomik faktörler üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme olgusuyla birlikte finansal pazarlar arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Finansal pazarlar arasındaki bu ilişki, bilginin önemini gündeme getirmektedir. Bilgi olgusu, bugün finansal pazarların etkinlik düzeyini belirleyen en önemli ölçüt olarak görülmektedir. Bilgiye dayalı bir ekonomide yatırımcılar, bilginin türü ve hisse senedi fiyatına yansıma derecesine bağlı olarak yüksek tutarda kazanç ve kayıplarla karĢılaĢabilmektedir. Özellikle İMKB gibi gelişmekte olan ülkelerdeki menkul kıymet piyasalarında bu etki kendini yoğun olarak hissettirmektedir. Çalışmada öncelikle makro ekonomik faktörler ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiler incelenmiş, daha sonra etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramından sapmalar olarak finansal anomalilere yer verilmiştir. Konuya ilişkin literatür taramasının ardından, makro ekonomik faktörler ve İMKB 100 endeks getirileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Piyasada makro ekonomik faktörlere dayalı olarak yaşanan şokların endeks üzerindeki etkilerinin saptanabilmesi amacıyla endeks getirileri bazında regresyon modelleri oluşturularak hipotez testleri yapılmış sonuçlar yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

With the concept of globalization, boundaries in the financial markets removed in parallel with the geographical boundaries. Importance of the relations between the financial markets highlights the importance of the information. Information seen as a most important factor that effects the efficiency of the financial markets. In an information based economy investors meet with gains and losses according to relation of information with the stock prices. High gains and losses named as financial anomalies maintain their effects on the economy for specific periods of time. Specially financial markets in the emerging economies like ISE reflects this deeply.Information based financial anomalies appears arises as a result of different factors. These factors are related with time, economical and financial structure of the firm, past stock prices, political factors and economic indicators. Anomalies can be analyzed under the heading of seasonal anomalies, cross-sectional anomalies, technical anomalies, politic related anomalies, economy related anomalies. In this study it is aimed to analyze the economy related anomalies and their effects. In line with this aim efficient market hypothesis is investigated and anomalies are taken as departure from efficient market hypothesis. After the literature related with the topic relation between the macro economic factors with the ISE-100 searched. To obtain the effect of economic shocks on indexes regression models are build up and results are analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :