Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Employment impact of product and process innovations in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Akademik Bakış1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmenin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi belirleyen anahtarlardan biri olduğu anlayışı, yeniliğin istihdam üzerindeki etkilerinin firma, endüstri ve ülke düzeyinde belirlenmesine yoğunlaşan geniş bir ampirik literatürün oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı klasik “ Teknoloji istihdamı arttırır mı yoksa azaltır mı?” sorusuna cevap bulmak ve ürün ve süreç yeniliğinin istihdamın yaratılması üzerindeki olası farklı etkilerini Türk imalat sanayiinde 1995-1997 ve 1998-2000 yılları arasında incelemektir. Yapılan incelemeler, ürün ve süreç yeniliği yapan ve özelikle düşük teknoloji seviyesindeki firmaların istihdam büyüme hızlarının pozitif olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The intuition that technological progress was a key determinant of sustained economic growth provided the impetus of a large body of empirical literature that focused on understanding the employment consequences of innovation within and between firms, industries and countries. The aim of this study is to find an answer to classical question “Does technology creates or destroys jobs?” and evaluate the potential differences in the impact of product and process innovations in terms of employment generation in Turkish manufacturing industries over the periods 1995-1997 and 1998- 2000. Our analysis states that the employment growth rates of both product and process innovators are positive especially in low technology industries.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :