Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ege üniversitesi öğrencilerinin tekstil ürünlerinin markaları hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü bilindiği gibi Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumundadır. Gayri safi milli hasılanın (GSMH) %10’u, imalat sanayii istihdamının %20’si, toplam istihdamın %4’ü, ihracatın %33’ü ve toplam yatırımların %20’si tekstil ve hazır giyim sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu da göstermektedir ki sektörün başarı veya başarısızlığının ekonomimiz üzerinde çok ciddi etkileri mevcuttur. Sektörün başarısını artırarak devam ettirebilmesi, küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde kalite, maliyet, üretim ve teslimat hızının yanı sıra marka yaratma konusunda göstereceği performansa bağlı bulunmaktadır. Sektör 15 yıllık gelişme ve büyüme sürecinin arkasından 1990’ların ikinci yarısından itibaren olgunlaşmaya başlamış ve fason üretimden modamarka yaratma sürecine geçmiştir. Bu çalışmada üniversite gençliğinin Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü nasıl gördüğünü, Türk tekstil ve hazır giyim markalarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymak ve firmalara bu konuda neler yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As well known, the Turkish apparel and textile sector is one of the leading sectors in Turkish economy. 10 % of gross national product (GNP), 20 % of employment of production industry, 4 % of total employment, 33 % of exportation and 20 % of total investments are being accomplished by the sector of textile and apparel, suggesting that failure or success of the sector might have highly serious effects on our economy. In today’s world where the global rivalry is rapidly escalating, continuation of the sector’s progressive success depends on the performance to be demonstrated by it in regards to creating brands as well as quality, costs and the rate of production and delivery. After a development and growth process of 15 years, beginning in second half of 1990s the sector started maturating and shifted from bulk production to fasion-brand creating process. In this study it was aimed to suggest how university youth views the Turkish apparel and textile sector and to make recommendations to companies as what they could do related to this issue.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :