Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dondurulmuş hazır yemek satın alan tüketicilerin özelliklerini belirlemeye yönelik araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Dondurulmuş hazır yemek satın alan tüketicilerin kendi aralarında belirli özelliklere sahip segmentlerde toplanıp toplanmadıklarının incelendiği tanımlayıcı nitelikteki araştırmada, tüketicilerin dondurulmuş hazır yemek satın alma amaçları, satın alma nedenleri ve demografik ve sosyo kültürel özellikleri irdelenmektedir. Araştırma zaman ve maliyet kısıtları nedeni ile heterojen bir yapıya sahip olan İstanbul ili Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 240 tüketici ile dolaysız soruların yer aldığı anket formu aracılığıyla yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda, dondurulmuş hazır yemek satın alıp kullananların, satın alma nedenlerine göre anlamlı olarak dört segment oluşturdukları sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan dört segmentin satın alma amaçları, demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin tanımlanması için Varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre segmentlerin profilleri tanımlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The overall goal of this descriptive study was to determine users of frozen meal according to their reasons of purchase and to find variables which identify these consumer segments. Data were collected from Istanbul, Kadıkoy a sample of 240 consumers by using a face to face questionnaire. At first, Cluster Analysis was used in order to reach the first objective mentioned above and than ANOVA was used to reach the second objective. This study intends to summarize conclusions of the cluster analysis run for identifying these four segments according to the reasons for purchasing frozen meals and also to summarize conclusions of the ANOVA run for identifying consumer profile of for segments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :