Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrudan yabancı yatırımlar ve bankacılık sektörü

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada özellikle son dönemlerde meydana gelen sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak, doğrudan yabancı yatırımların gerek boyutları, gerekse yönü önemli değişikliklere uğramıştır. Önceleri sadece gelişmiş ülkelerin önemli bir pay aldığı dorudan yabancı yatırımlar, bugün artık gelişmekte olan ülkelere de yönelmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bir diğer gelişme de bu yatırımların girdiği sektörlerde yaşanmaktır. İmalat sanayi başta olmak üzere sanayi sektöründe yoğunlaşan bu tür yatırımlar, özellikle küreselleşme sürecinin de etkisiyle finansal hizmetler sektörüne de yönelmiştir. Finansal hizmetler sektörünün bankacılık alt sektöründe yapılan doğrudan yabancı yatırımların içinde bulundukları ulusal ekonomilere etkisi ise, son dönemler de üzerinde durulması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Due to the recent socio-economic developments in the world, both the dimension and direction of foreign direct investments have changed significantly. According to this, foreign direct investments which only developed countries get the largest share previously have tend to move toward developing countries nowadays. Another improvement about the foreign direct investments is seen in the sectors which these investments are made. This kind of investments which intensified in manufacturing industries has moved towards financial services sector especially with the influence of globalization process. The effects of foreign direct investments made in the banking subsector subsector of financial services, to the national economies are subjects that have to be focused in recent days.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :